Home Contact Nieuwsbrief Downloads Wist je Steenokkerzeel
DigiVrienden
Portfolio
 
DigiVrienden
gemeentereportages
Mail archief
 
Activiteitenkalender
 
Privacyverklaring
Activiteiten Foto's Actualiteit Links Sponsors

Nieuw - Nieuw - : Kookrecepten nu ook te downloaden via downloads of onder /activiteiten/kookrecepten --- Foto's worden regelmatig aangepast

 

Privacyverklaring
De Europese "Algemene Verordening betreffende de Gegevensbescherming" (AVG of met de Engelstalige afkorting GDPR) verplicht verenigingen om uit te leggen welke gegevens zij over hun leden verzamelen,waarom ze dit doen, en aan wie zij die gegevens desgevallend ter beschikking stellen.
Dit is het doel van deze Privacyverklaring.
Wil iemand deze privacyverklaring niet onderschrijven dan kan hij/zij geen lid van de vereniging worden of blijven.

1. Welke gegevens worden verzameld en waarom
Bij zijn toetreding vragen wij dat elk lid een aantal persoonlijke gegevens aan de vereniging overmaakt: naam,voornaam, adres, eventueel geboortedatum,  e-mail,telefoonnummer , gsm en aan te vinken aan welke activiteit hij wenst deel te nemen.
Deze gegevens zijn nodig om het lid te contacteren.


2. Zorgplicht
De vereniging zal al deze gegevens met de nodige zorg behandelen.
Ze zullen niet gedeeld worden met derden. Een uitzondering hierop is het doorgeven van gegevens aan de overkoepelende Kennisbeurs VZW in het kader van de afgesloten verzekeringen. Mochten er ook
andere verzekeringen afgesloten worden dan kunnen de gegevens over de leden daaraan ook gecommuniceerd worden.
Mocht het gemeentebestuur  vragen naar een nominatieve lijst van leden ( alleen met adres) om de subsidie voor onze vereniging te berekenen dan zullen wij die lijst ook opstellen en doorgeven.
Indien nodig  om in het kader van een activiteit gegevens te delen met een externe organisator, dan zal dit gebeuren op voorwaarde dat deze verklaart de wetgeving inzake privacy te respecteren.
Gegevens betreffende leden worden nooit ter beschikking gesteld voor enig commercieel doel.
De informatie zal ook niet gebruikt worden voor profilering van individuele personen.
Leden die de vereniging  verlaten kunnen vragen om de gegevens geassocieerd aan hun namen te verwijderen uit de databank voor zover er geen nood is deze te bewaren om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.


3. Consultatierecht en correctheid van de gegevens
Elk lid heeft het recht het detail van de gegevens die over hem/haar bewaard worden te raadplegen.
Mocht hij/zij daarin fouten ontdekken dan kan hij/zij vragen om deze recht te zetten.
De aanvraag voor het raadplegen kan gebeuren via de secretaris.

 

Kennisbeurs-Steenokkerzeel Kennisbeurs

Maatschappelijke zetel: Moorbosstraat 29 1820 Steenokkerzeel (Perk)
Tel: 015 61 36 46:: rek. IBAN BE68 0358 3098 8634 --BIC GEBABEBB


Laatste aanpassing 14-03-2019 :: Webmaster Hugo De Prins :: Webhosting: Kordata Kortenberg